Slouží i jako přihlašovací jméno.
Pouze pokud si jej přejete změnit.